Instruktor Żeglarstwa PZŻ

Klemens Grzegorski: „Uczenie innych żeglarstwa może stać się najsilniejszym bodźcem dla własnego żeglarskiego rozwoju, ale pod warunkiem, że robi się to z należytą starannością i zaangażowaniem, czyli – jednym słowem uczciwie.”

Szkolenie na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ organizowane jest przez Pilski Okręgowy Związek Żeglarski. Szkoła Żeglarstwa Navigare zlokalizowana nad Zalewem Kryspinowskim pod Krakowem jest podmiotem wykonawczym tych szkoleń. Kursy na stopień MIŻ PZŻ  oraz IŻ PZŻ prowadzimy nieprzerwanie od 2013 roku. Zalew Kryspinowski stał się przez te lata prawdziwą kuźnią Instruktorów Żeglarstwa.

Przed szkoleniem, w momencie wpłacenia zadatku za kurs, kandydaci, drogą mailową, otrzymają materiały szkoleniowe, które pomogą rozpocząć przygotowania do szkolenia na stopień IŻ PZŻ.

Instruktorzy: J.K.Ż.W. IW Klemens Grzegorski, K.J. IW Mateusz Ćwikliński

Szkolenie na stopień „pełnego” Instruktora Żeglarstwa PZŻ  to jeden z najbardziej wymagających, ale też rozwijających kursów, pod warunkiem, że  staż zdobyty uprzednio, realizowany był pod opieką dobrych Kierowników Wyszkolenia Żeglarskiego.

Szkolenie na stopień IŻ-eta to systematyzacja zdobytej dotychczas wiedzy:

– Teoria żeglowania na najwyższym poziomie wtajemniczenia

– Wdrożenie nieznanych dotąd elementów pola manewrowego

– Zaawansowane zagadnienia taktyki żeglugi  

Na szkoleniu zajmujemy się pojęciem unifikacji kadry, zasadami przeprowadzania odpraw instruktorskich, hospitacją zajęć przez KWŻ-ta.

Dużą część szkolenia poświęcamy interpretacji przepisów związanych z różnymi formami organizacji szkoleń i obozów żeglarskich.

Zajmujemy się tematyką odpowiedzialności prawnej instruktora i organizatora szkolenia żeglarskiego. Tworzymy harmonogram kursu żeglarskiego w zależności od jego formuły organizacyjnej. Analizujemy regulaminy zgrupowań, wacht służbowych, obozów stacjonarnych i wędrownych.

Ważna część szkolenia to zagadnienia z dyscyplin psychologii i dydaktyki.

Każdy żeglarz prowadzący jacht, a już zwłaszcza każdy Instruktor Żeglarstwa powinien być dla swojej załogi / wachty dobrym psychologiem. Oznacza to nie tylko umiejętność dowodzenia i przekazywania wiedzy, ale również pewną elastyczność w dostosowaniu form przekazu do osób, z którymi pracujemy. Dobry Instruktor jest dobrym obserwatorem. Potrafi ocenić postęp techniki manewrowania kursanta, ale potrafi też zaobserwować, jakie formy przekazu będą w procesie nauczania danej osoby najlepsze. Zajmiemy się ciekawymi zagadnieniami z zakresu psychologii sportu. Na warsztat weźmiemy prawa Yerkesa-Dodsona, krzywą uwagi, cykl Kolba…

 

Nazwa Termin Miejsce Instruktor Cena
IŻ październik 07-15.10.2020. Egzamin 16.10.2020 Kraków Mateusz Ćwikliński 1600zł Zapisz się
IŻ październik
Termin: 07-15.10.2020. Egzamin 16.10.2020
Miejsce: Kraków
Instruktor: Mateusz Ćwikliński
Cena: 1600zł
Zapisz się

Informacje dodatkowe

1Cena obejmuje
2Opłaty dodatkowe
3Warunki dopuszczenia do szkolenia
4Uprawnienia

Facebook
YouTube