Młodszy Instruktor Żeglarstwa PZŻ

Każdy manewr ma być uzasadniony prawami fizyki i psychologii. Kto tego nie potrafi, nie powinien uczyć żeglowania.

Szkolenie na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ organizowane jest przez Pilski Okręgowy Związek Żeglarski. Szkoła Żeglarstwa Navigare zlokalizowana nad Zalewem Kryspinowskim pod Krakowem jest podmiotem wykonawczym tych szkoleń. Kursy na stopień MIŻ PZŻ  oraz IŻ PZŻ prowadzimy nieprzerwanie od 2013 roku, Zalew Kryspinowski stał się przez te lata prawdziwą kuźnią Instruktorów Żeglarstwa.

Instruktorzy: J.K.Ż.W. IW Klemens Grzegorski, K.J. IW Mateusz Ćwikliński, K.J. IŻ Alicja Latoń, J.S.M. IŻ Michał Chodacki

Szkolenie na stopień MIŻ PZŻ rozpoczyna się egzaminem kwalifikacyjnym, którego zaliczenie jest warunkiem dopuszczenia do kursu. Egzamin kwalifikacyjny składa się z części praktycznej, obejmującej wybrane manewry na żaglach oraz części teoretycznej, sprawdzającej wiedzę z zakresu szkolenia na stopień żeglarza jachtowego, zwłaszcza z działów: teoria żeglowania oraz teoria manewrowania jachtem pod żaglami.

Przed szkoleniem, w momencie wpłacenia zadatku za kurs, kandydaci, drogą mailową, otrzymają materiały szkoleniowe, które pomogą rozpocząć przygotowania do szkolenia na stopień MIŻ PZŻ.

Szkolenie na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ dzielę na 3 fazy:

I) Etap pierwszy to unifikacja manewrów. Nie ma dwóch metodyk nauczania żeglowania. Jedne czynności można po prostu wykonywać lepiej, a inne gorzej. Na naszym szkoleniu udowodnię tę tezę, na każde pytanie „dlaczego?”, dając odpowiednią odpowiedź. KWŻ naszych szkoleń, Klemens Grzegorski, mawiał zawsze: Dobry bowiem instruktor to instruktor praktykujący, a dobry żeglarz to taki, który sam dla siebie jest w 80% instruktorem i potrafi odpowiedzieć na pytanie „dlaczego?”.

Etap pierwszy unifikacji zostanie zakończony doskonaleniem techniki manewrowania. Kandydaci na stopień MIŻ poznają niecodzienne, acz efektowne manewry, jak manewr „o la boga”, manewr 3/4na ¾ czy manewr Kapitana Wasilewskiego

II) Etap drugi szkolenia to przekształcenie manewrów technicznych w manewry dydaktyczne. Będziemy uczyć Was, jak nauczać innych żeglowania. Zajmiemy się metodyką nauczania manewrów na wodzie, jak również technikami prowadzenia wykładu.

III) Etap trzeci kursu, który będzie realizowany jednocześnie z etapem pierwszym i drugim, w godzinach porannych, kiedy percepcja kandydatów na stopień MIŻ winna być największa, jak również w każdy dzień bezwietrzny czy deszczowy – to część teoretyczna.

Oprócz standardowego programu szkolenia MIŻ PZŻ, który realizujemy, w Navigare skupimy się przede wszystkim na dwóch gałęziach wiedzy żeglarskiej. Są nimi teoria żeglowania i teoria manewrowania jachtem żaglowym.

Na zajęciach teoretycznych, w ramach ćwiczeń urozmaicających i seminariów, pochylimy się nad wypadkiem jachtu żaglowego s/y Down North oraz s/y Miracle i spróbujemy ze zdarzeń tych wyciągnąć praktyczne wnioski.

                                                                                                                        Instruktor Wykładowca, Mateusz Ćwikliński

 

 

Nazwa Termin Instruktor Cena
MIŻ kwiecień 24.04-03.05.2019. Egzamin 04.05.2019 x 1600 zł Zapisz się
MIŻ lipiec 02-11.07.2019. Egzamin 12.07.2019 x 1600 zł Zapisz się
MIŻ wrzesień 10-19.09.2019. Egzamin 20.09.2019 x 1600 zł Zapisz się
MIŻ październik 02-10.10.2019. Egzamin 11.10.2019 x 1600 zł Zapisz się
MIŻ kwiecień
Termin: 24.04-03.05.2019. Egzamin 04.05.2019
Instruktor: x
Cena: 1600 zł
Zapisz się
MIŻ lipiec
Termin: 02-11.07.2019. Egzamin 12.07.2019
Instruktor: x
Cena: 1600 zł
Zapisz się
MIŻ wrzesień
Termin: 10-19.09.2019. Egzamin 20.09.2019
Instruktor: x
Cena: 1600 zł
Zapisz się
MIŻ październik
Termin: 02-10.10.2019. Egzamin 11.10.2019
Instruktor: x
Cena: 1600 zł
Zapisz się

Informacje dodatkowe

1Cena obejmuje
2Opłaty dodatkowe
3Warunki dopuszczenia do szkolenia
4Uprawnienia

Facebook
YouTube
INSTAGRAM