Morski sternik motorowodny – program „Morski Sternik Motorowodny Plus”

Kurs na stopień morskiego sternika motorowodnego w szkole żeglarstwa i sportów motorowodnych Navigare przeznaczony jest dla osób, którym zależy na zdobyciu rzetelnej wiedzy i dla osób zmotywowanych do trudnej nauki o wietrze, wodzie i silnikach jachtowych.

 

Celem kursu Morski Sternik Motorowodny Plus jest przygotowanie do samodzielnego prowadzenia jachtu  motorowego po wodach morskich bez ograniczenia mocy silnika

 

Zastanawiasz się skąd wzięła się cena kursu Morski Sternik Motorowodny Plus?   –> Z bardzo dużej ilości godzin, jakie spędzisz za sterem oraz z ogromnego doświadczenia kierownika szkoły i kadry Navigare w prowadzeniu szkolenia na stopnie żeglarskie i motorowodne

 

Zastanawiasz się dlaczego wybrać kurs Morski Sternik Motorowodny Plus?

– Szkołę prowadzi doświadczony Instruktor Wykładowca Polskiego Związku Żeglarskiego, Instruktor motorowodny PZMWiNW, kapitan jachtowy i motorowodny. Kadrę stanowią osoby z dużą praktyką w żeglowaniu i nauczaniu sportów motorowodnych.

– Twoje bezpieczeństwo jest dla nas ważne. Zajęcia odbywają się przy zabezpieczeniu ratowniczym jachtów motorowych.

– Nie szkolimy pod egzamin. Na wodzie uczymy myślenia, przewidywania i planowania manewru.

– Zajęcia odbywają się w małych grupach  4 – osobowych. Każdy kursant ma zapewnioną dużą ilość godzin za sterem. Nie prowadzimy szkoleń „masowych”.

– Mamy rozbudowaną bazę materiałów dydaktycznych.  Nie rozwiązujemy testów podczas zajęć teoretycznych – dajemy Ci wiedzę, którą wykorzystasz w praktyce.

– Na wypadek dni burzowych lub deszczowych dysponujemy trzema pomieszczeniami wykładowymi – Twój czas nie przepada.

 

– Zajęcia odbywają się na klimatycznej przystani Navigare nad Zalewem Kryspinowskim koło Krakowa. Dla naszych kursantów wjazd i parking na terenie Zalewu są bezpłatne

 

Patent morskiego sternika motorowodnego przeznaczony jest dla każdego kto:
– rekreacyjnie spędza czas nad wodą
– prowadzi motorówki, skutery wodne, pontony z silnikiem i inne pojazdy wodne napędzane silnikiem.
– uprawnienia potrzebne są również osobom związanym zawodowo ze sportami wodnymi (żeglarze, ratownicy, trenerzy).

 

Cena: 1000zł obejmuje: szkolenie z instruktorem Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego, zajęcia praktyczne, dostęp do bazy materiałów do nauki

Cena nie obejmuje:
opłat egzaminacyjnych i za wydanie patentu morskiego sternika motorowodnego – 350 zł + 50 zł (opłaty egzamin i wydanie patentu sternika motorowodnego dla młodzieży uczącej się – 50%),

Szkolenia na stopień sternika motorowodnego prowadzimy w formie weekendowej

Zajęcia trwają w sobotę i w niedzielę w godzinach 0800 – 1700/1800 (w zależności od pogody) przez dwa następujące po sobie weekendy. Egzamin odbywa się w poniedziałek w tygodniu następującym po kursie o godzinie 1600.

Zajęcia teoretyczne obejmują tematy:

1) budowa jachtu, w tym:
a) eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń oraz ocena ich stanu technicznego,
b) wyposażenie jachtu morskiego;
2) silniki i układy napędowe, w tym:
a) znajomość budowy silników jachtów motorowych w zakresie umożliwiającym ocenę
usterek możliwych do usunięcia na morzu,
b) zasady prawidłowego rozruchu i zatrzymania silnika, drobnych zabiegów
regulacyjnych,
c) kontrola pracy silnika i jej ocena,
d) zasady prawidłowej eksploatacji akumulatorów,
e) znajomość zasad BHP przy obsłudze napędów;

3) locja, w tym:
a) oznakowanie nawigacyjne,
b) jachtowe pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie (mapy nawigacyjne, spisy świateł),
c) znaki i skróty stosowane na mapach,
d) podstawowa znajomość układu tablic pływów i prądów pływowych,
e) przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu;
4) nawigacja, w tym:
a) jachtowe pomoce i przyrządy nawigacyjne (sondy, odbiorniki systemów nawigacji
satelitarnej, wskaźniki wielofunkcyjne itp.),
b) podstawy nawigacji terestrycznej,
c) nawigacja zliczeniowa;
5) meteorologia, w tym:
a) podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystywanie,
b) radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń
nawigacyjnych i meteorologicznych;
6) sygnalizacja i łączność, w tym:
a) sygnalizacja wzywania pomocy, procedury GMDSS, wykorzystanie środków
pirotechnicznych oraz radiostacji VHF,
b) sygnały ostrzegawcze;
7) planowanie rejsu, z uwzględnieniem:
a) ograniczeń wyjścia i wejścia do portu,
b) odległości i czasu trwania rejsu,
c) ewentualnych zagrożeń w czasie rejsu,
d) przygotowania załogi i jachtu;
8) ratownictwo, w tym:
a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
b) postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku,
c) pierwsza pomoc i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym
oraz łodzią zabezpieczenia ratowniczego,
d) przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania,
e) „człowiek za burtą” na morzu,
f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
g) sztrandowanie;
9) ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
10) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych

Zajęcia praktyczne obejmują:

1) manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:
a) prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego
wyprzedzaniem,
b) wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem
prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą”,
c) kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;
2) kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym
momencie.

Nazwa Termin Miejsce Cena
MSM01 19.03-20.03, 26.03-27.03.2022 Kryspinów 1000zł Zapisz się
MSM02 02.04 - 03.04, 09.04-10.04.2022 Kryspinów 1000zł Zapisz się
MSM03(Majówka) 30.04-03.05.2022 Kryspinów 1200zł Zapisz się
MSM04 21.05-22.05.2022, 28.05-29.05.2022 Kryspinów 1000zł Zapisz się
MSM05 04.06 - 05.06, 11.06-12.06.2022 Kryspinów 1000zł Zapisz się
MSM06 (Boże Ciało) 16.06-19.06.2022 Kryspinów 1200zł Zapisz się
MSM07 25.05-26.06, 02.07-03.07.2022 Kryspinów 1000zł Zapisz się
MSM08 12.08-15.08.2022 Kryspinów 1000zł Zapisz się
MSM09 03.09 –04.09, 10-11.09.2022 Kryspinów 1000zł Zapisz się
MSM10 24.09 – 25.09, 01-02.10.2022 Kryspinów 1000zł Zapisz się
MSM11 15.10-16.10, 22-23.10.2022 Kryspinów 1000zł Zapisz się
MSM12 05.11-06.11, 11.11-12.11.2022 Kryspinów 1000zł Zapisz się
MSM01
Termin: 19.03-20.03, 26.03-27.03.2022
Miejsce: Kryspinów
Cena: 1000zł
Zapisz się
MSM02
Termin: 02.04 - 03.04, 09.04-10.04.2022
Miejsce: Kryspinów
Cena: 1000zł
Zapisz się
MSM03(Majówka)
Termin: 30.04-03.05.2022
Miejsce: Kryspinów
Cena: 1200zł
Zapisz się
MSM04
Termin: 21.05-22.05.2022, 28.05-29.05.2022
Miejsce: Kryspinów
Cena: 1000zł
Zapisz się
MSM05
Termin: 04.06 - 05.06, 11.06-12.06.2022
Miejsce: Kryspinów
Cena: 1000zł
Zapisz się
MSM06 (Boże Ciało)
Termin: 16.06-19.06.2022
Miejsce: Kryspinów
Cena: 1200zł
Zapisz się
MSM07
Termin: 25.05-26.06, 02.07-03.07.2022
Miejsce: Kryspinów
Cena: 1000zł
Zapisz się
MSM08
Termin: 12.08-15.08.2022
Miejsce: Kryspinów
Cena: 1000zł
Zapisz się
MSM09
Termin: 03.09 –04.09, 10-11.09.2022
Miejsce: Kryspinów
Cena: 1000zł
Zapisz się
MSM10
Termin: 24.09 – 25.09, 01-02.10.2022
Miejsce: Kryspinów
Cena: 1000zł
Zapisz się
MSM11
Termin: 15.10-16.10, 22-23.10.2022
Miejsce: Kryspinów
Cena: 1000zł
Zapisz się
MSM12
Termin: 05.11-06.11, 11.11-12.11.2022
Miejsce: Kryspinów
Cena: 1000zł
Zapisz się

Informacje dodatkowe

1Uprawnienia
2 Warunki uzyskania
3Dodatkowe informacje

Facebook
YouTube