Arktyka topnieje w zastraszającym tempie i proces ten stale pogłębia się.

 

Wyprawy Navigare YC, podczas realizacji projektu The Far North w najdalszych regionach Arktyki, mają na celu podjęcie refleksji przez każdego z nas nad miejscem człowieka na Ziemi.

Żeglarstwo polarne oferuje bliski kontakt z naturą w najczystszej postaci: bezkresne odcienie bieli, przejrzyste powietrze, granatowe, krystaliczne morze…

Chwile samotności i wyobcowania, których doświadczasz na rejsach po wodach Dalekiej Północy, uczyń pobudką do własnych działań w zakresie zmniejszenia swojego udziału w procesie ocieplania klimatu.

 

 

Przyczyny ablacji lodowców

 

Topnienie lodu w Arktyce jest problemem globalnym i oddziałuje na wszystkie kontynenty. Jego przyczyną jest ocieplanie się klimatu.

Mają na to wpływ czynniki naturalne,  jak wahania promieniowania słonecznego, ewolucja parametrów orbity ruchu Ziemi wokół słońca, rosnący poziom zakwaszenia wód Oceanu Arktycznego. ALE…

Człowiek i działalność przemysłowa mają tu także swój duży udział.

Wysoki poziom emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych powoduje, że coraz więcej ciepła jest zatrzymywane w atmosferze. Zanieczyszczenia pochodzą z różnych źródeł, takich jak wyziewy samochodów, fabryki, spalanie paliw kopalnych, a więc przede wszystkim produkcja energii elektrycznej na bazie węgla; wycinka lasów, produkcja cementu. Do zanieczyszczenia środowiska przyczynia się także rolnictwo, a zwłaszcza hodowla krów, która powoduje uwalnianie masowych ilości metanu.

 

 

Skutki topnienia Arktyki

 

Podnoszenie poziomu wód i oceanów, a więc przesuwanie się linii brzegowej, ryzyko podtopień nadmorskich terenów, ale także poważna erozja stref przybrzeżnych.

Zagrożona jest sytuacja roślin i zwierząt. Najbardziej dotknięte są renifery oraz niedźwiedzie polarne, ponieważ znacząco ograniczono ich powierzchnie życia, ograniczono miejsce do mieszkania i polowań. Wyższa temperatura powoduje stopniową likwidację rosnących porostów, które są głównym pożywieniem reniferów, a wszelkie pasożyty zyskują coraz lepsze warunki do rozwoju.

Topnienie lodowców sprawia również, że ludzkie zasoby wodne stale maleją. Dzieje się tak, ponieważ słodka woda, która jest zamknięta wewnątrz lodowca, pod wpływem temperatury, uwalnia się do oceanu. Zwiększona ilość wody w oceanach w połączeniu ze wzrostem jej temperatury zwiększają z kolei zagrożenie huraganami i innymi cyklonami, które będą z czasem przybierać na intensywności.

Globalna destabilizacja klimatyczna: Klimat Ziemi i ekosystemy są ze sobą złożenie powiązane. Zmiany w cyrosferze, która obejmuje lodowce i polarne czapy lodowe, mogą mieć dalekosiężne konsekwencje dla stabilności planety. Obejmuje to zakłócenia w układach cyrkulacji oceanicznej, które mogą wpłynąć na układy pogodowe i prowadzić do bardziej ekstremalnych zjawisk pogodowych.

 

 

Facebook
YouTube