Rejsy stażowe na jachcie powyżej 20 metrów

 

Zachęcamy do odbywania rejsów stażowych na jachcie powyżej 20 metrów z Navigare YC. Oprócz potężnego warsztatu technicznego naszych prowadzących, stanowimy zgrany zespół ludzi, którzy lubią i potrafią dzielić się wiedzą.

 

I  Czas spędzony na organizowanych przez nas rejsach będzie obfitował w naukę nie tylko technicznych aspektów żeglowania. Jachtowy kapitan żeglugi wielkiej Klemens Grzegorski zwykł mówić: Każdy manewr ma być uzasadniony prawami fizyki i psychologii. Kto tego nie potrafi, nie powinien uczyć żeglowania.

 

W niezwykłej aktywności, jaką jest żeglarstwo, warto zdawać sobie sprawę:

-Przemieszczanie się na jachcie żaglowym to wyjątkowy sposób na doświadczenie, jak życie na morzu nigdy nie jest nieruchome i przynosi nowe i nieoczekiwane wyzwania przy każdym wschodzie słońca.

-Port, jako symboliczny cel żeglugi, to tylko pretekst. To żegluga i jej psychologiczne i estetyczne uwarunkowania, są celem samym w sobie.

-Trzeba umieć odpuszczać. Umiejętność oceny ryzyka to jeden z fundamentów bezpiecznego przebiegu rejsu

-Żeglarstwo w wielu swoich odsłonach uczy wychodzenia poza strefę komfortu.

-Trzeba pozostawić swój tytuł profesora czy dyrektorskie stanowisko na lądzie. Nawiguj, refuj żagle, pracuj nad komunikacją, reaguj na zmienne warunki pogodowe, wejdź w system wacht.

-Rezygnacja z postawy roszczeniowej jest niezbędna dla normalnego przebiegu rejsu

– Umiejętność rozmawiania o problemach jest ważna. Problem niezgłoszony nie istnieje…

 

 

I  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej

 

Patent kapitana jachtowego uzyskuje osoba (§ 7. 1. ), która:

1) posiada patent jachtowego sternika morskiego;

2) po uzyskaniu patentu jachtowego sternika morskiego odbyła co najmniej sześć rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 1200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu o długości kadłuba powyżej 7,5 m, oraz odbyła co najmniej jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi na jachcie o długości kadłuba powyżej 20 m oraz jeden rejs powyżej 100 godzin żeglugi po wodach pływowych z zawinięciem do co najmniej dwóch portów pływowych.

 

III Bycie dobrym kapitanem jachtu wiążę się z przebyciem wielotorowej drogi. Drogę tę stanowią:

 

1 Zdobycie warsztatu technicznego podczas odbywania stażów morskich i szkoleń.

Obowiązki jednak kapitana tylko w 20% dotyczą żeglarstwa, pozostałe 80% czasu to zarządzanie ludźmi.

 

2 Stworzenie warunków współpracy z załogą. Brendan Hall: Umiejętność pracy z ludźmi jest dużo ważniejsza od umiejętności praktycznych. Podejście jest ważniejsze od umiejętności. Zawsze.

Na pokładzie jachtu, a zwłaszcza żaglowca kapitan jest częścią większej społeczności.

Jakość pracy związanej z prowadzeniem jednostki i atmosfera, w jakiej tę pracę wykonujemy, ma głębokie przełożenie na samopoczucie innych członków załogi. Przywództwo, paradoksalnie, osiąga się poprzez naukę słuchania poleceń, stanie się członkiem zespołu, udział w obowiązkach, bycie odpowiedzialnym i godnym zaufania oraz naukę polegania na odpowiedzialności innych. Sztukę dowodzenia jachtem można porównać do roli dyrygenta w orkiestrze.

Najważniejszym czynnikiem, który pozwala kapitanowi skutecznie zarządzać załogą, a załodze czerpać satysfakcję z przebiegu rejsu, jest dzielenie się odpowiedzialnością. Obsługa jachtu z biernym udziałem kapitana powinna być normą, a nie chwilowym przywilejem odpowiedzialności.

 

3 Utrzymanie odpowiedniego poziomu motywacji.

Zasadniczy wpływ na wysoką motywację załogi względem powierzanych zadań mają umiejętności komunikacyjne kapitana – informowanie o celach krótko- i daleko – terminowych wobec trwającego rejsu. Przed każdym manewrem należy omawiać role i zadania poszczególnych załogantów.

Zrozumienie indywidualnych motywacji członków załogi pozwala na optymalizację spełniania oczekiwań i stworzenie mechanizmów zachowań, które pomogą uniknąć konfliktów.

 

4 Twoja wytrwałość.

Shackleton: Zwyciężymy wytrwałością

Calvin Coolidge:

Nic na świecie nie zastąpi wytrwałości.

Nie zastąpi jej talent – nie ma nic powszechniejszego niż ludzie utalentowani, którzy nie odnoszą sukcesów.

Nie uczyni niczego sam geniusz – zmarnowanych geniuszy widuje się zbyt często.

Nie dokona tego edukacja – świat jest pełen ludzi wykształconych, o których zapomniano.

Tylko wytrwałość i determinacja są wszechmocne.

 

 

A nade wszystko bądź kapitanem i pozostań człowiekiem…

Facebook
YouTube