Instruktor Żeglarstwa PZŻ

Uczenie innych żeglarstwa może stać się najsilniejszym bodźcem dla własnego żeglarskiego rozwoju, ale pod warunkiem, że robi się to z należytą starannością i zaangażowaniem, czyli – jednym słowem uczciwie.

 

Szkolenie na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ organizowane jest na przystani Navigare nad Zalewem Kryspinowskim koło Krakowa. Organizatorem formalnym szkoleń jest Śląski Związek Żeglarski.  Kursy na stopień MIŻ PZŻ, NŻ PZŻ oraz IŻ PZŻ prowadzimy nieprzerwanie od 2013. roku, Zalew Kryspinowski stał się przez te lata prawdziwą kuźnią Instruktorów Żeglarstwa.

Instruktorzy: J.kpt.ż.w. IW PZŻ Klemens Grzegorski, Kpt.j. IW PZŻ Mateusz Ćwikliński, Kpt.j, IŻ PZŻ Kamil Nowak

Przed szkoleniem, w momencie wpłacenia zaliczki za kurs, kandydaci, drogą mailową, otrzymają materiały szkoleniowe, które pomogą rozpocząć przygotowania do szkolenia na stopień IŻ PZŻ.

 

Szkolenie na stopień „pełnego” Instruktora Żeglarstwa PZŻ  to jeden z najbardziej wymagających, ale też rozwijających kursów, pod warunkiem, że  staż zdobyty uprzednio, realizowany był pod opieką dobrych Kierowników Wyszkolenia Żeglarskiego.

Szkolenie na stopień IŻ PZŻ to systematyzacja zdobytej dotychczas wiedzy:

– Teoria żeglowania na najwyższym poziomie wtajemniczenia

– Wdrożenie nieznanych dotąd elementów pola manewrowego

– Zaawansowane zagadnienia taktyki żeglugi  

 

Na szkoleniu zajmujemy się zagadnieniami unifikacji kadry, zasadami przeprowadzania odpraw instruktorskich, hospitacją zajęć przez KWŻ-ta.

Dużą część szkolenia poświęcamy interpretacji przepisów związanych z różnymi formami organizacji szkoleń i obozów żeglarskich.

Zajmujemy się tematyką odpowiedzialności prawnej instruktora i organizatora szkolenia żeglarskiego. Tworzymy harmonogram kursu żeglarskiego w zależności od jego formuły organizacyjnej. Analizujemy regulaminy zgrupowań, wacht służbowych, obozów stacjonarnych i wędrownych.

Ważna część szkolenia to zagadnienia z dyscyplin psychologii i dydaktyki.

 

Każdy żeglarz prowadzący jacht, a już zwłaszcza każdy Instruktor Żeglarstwa powinien być dla swojej załogi / wachty dobrym psychologiem. Oznacza to nie tylko umiejętność dowodzenia i przekazywania wiedzy, ale również pewną elastyczność w dostosowaniu form przekazu do osób, z którymi pracujemy. Dobry Instruktor jest dobrym obserwatorem. Potrafi ocenić postęp techniki manewrowania kursanta, ale potrafi też zaobserwować, jakie formy przekazu będą w procesie nauczania danej osoby najlepsze. Zajmiemy się ciekawymi zagadnieniami z zakresu psychologii sportu. Na warsztat weźmiemy prawa Yerkesa-Dodsona, krzywą uwagi, cykl Kolba…

 

Nazwa Termin Miejsce Cena
01/IŻ/2023 14.04. - 22.04.2023 Egzamin 23.04.2023 Baza Navigare YC, Cholerzyn pod Krakowem, Zalew Kryspinowski 2400 zł Zapisz się
02/IŻ/2023 05.10. - 14.10.2023. Egzamin 15.10.2023 Baza Navigare YC, Cholerzyn pod Krakowem, Zalew Kryspinowski 2400 zł Zapisz się
01/IŻ/2023
Termin: 14.04. - 22.04.2023 Egzamin 23.04.2023
Miejsce: Baza Navigare YC, Cholerzyn pod Krakowem, Zalew Kryspinowski
Cena: 2400 zł
Zapisz się
02/IŻ/2023
Termin: 05.10. - 14.10.2023. Egzamin 15.10.2023
Miejsce: Baza Navigare YC, Cholerzyn pod Krakowem, Zalew Kryspinowski
Cena: 2400 zł
Zapisz się

Informacje dodatkowe

1Cena obejmuje
2Opłaty dodatkowe
3Do kształcenia na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ może być dopuszczona osoba, która: 1) ukończyła 21 lat, 2) posiada stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ lub od co najmniej roku posiada stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ, 3) posiada stopień co najmniej jachtowego sternika morskiego, 4) posiada stopień co najmniej sternika motorowodnego, 5) posiada udokumentowany staż instruktorski, w postaci co najmniej trzech pozytywnych opinii z pracy w charakterze kadry w szkoleniu na stopnie żeglarskie (w tym co najmniej jeden na kursie trwającym minimum 6 kolejnych dni), wystawione przez KWŻ, w łącznym wymiarze minimum 30 dni szkoleniowych; do stażu zalicza się opinie z kursów zgłoszonych do OZŻ (zgodnie z obowiązującymi w danych latach przepisami).
4Instruktor Żeglarstwa PZŻ jest uprawniony do: 1) organizowania i prowadzenia szkolenia praktycznego i teoretycznego na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie, 2) pełnienia funkcji KWŻ lub instruktora na kursach na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie, 3) potwierdzania odbycia szkolenia na stopień żeglarski oraz wystawiania opinii osobom prowadzącym szkolenie żeglarskie, 4) pełnienia funkcji KWŻ lub instruktora w formach kształcenia określonych niniejszym Systemem, na stopień NŻ PZŻ i funkcji instruktora w formach kształcenia określonych niniejszym Systemem na stopień IŻ PZŻ, 5) pełnienia funkcji Członka lub Sekretarza KE na stopnie NŻ PZŻ i IŻ PZŻ.

    Facebook
    YouTube