Nauczyciel Żeglowania PZŻ (dawniej Młodszy Instruktor Żeglarstwa PZŻ)

Każdy manewr ma być uzasadniony prawami fizyki i psychologii. Kto tego nie potrafi, nie powinien uczyć żeglowania.

 

Szkolenie na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ organizowane przez Śląski Związek Żeglarski odbywa się na przystani Navigare nad Zalewem Kryspinowskim koło Krakowa. Kursy na stopień NŻ PZŻ oraz IŻ PZŻ prowadzimy nieprzerwanie od 2013. roku, Zalew Kryspinowski stał się przez te lata prawdziwą kuźnią Instruktorów Żeglarstwa.

Instruktorzy: J.kpt.ż.w. IW PZŻ Klemens Grzegorski, Kpt.j. IW PZŻ  Mateusz Ćwikliński, Kpt.j. IŻ PZŻ Kamil Nowak, J.st.m. IŻ PZŻ Marcin Wojtowicz

Program:  Szkolenie na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ rozpoczyna się egzaminem kwalifikacyjnym, którego zaliczenie jest warunkiem dopuszczenia do kursu. Egzamin kwalifikacyjny składa się z części praktycznej, obejmującej wybrane manewry na żaglach oraz części teoretycznej, sprawdzającej wiedzę z działów: teoria żeglowania oraz teoria manewrowania jachtem pod żaglami.

Przed szkoleniem, w momencie wpłacenia zaliczki za kurs, kandydaci, drogą mailową, otrzymają materiały szkoleniowe, które pomogą rozpocząć przygotowania do szkolenia na stopień NŻ PZŻ.

 

Szkolenie na Nauczyciela Żeglowania PZŻ prowadzimy w trzech fazach:

Etap pierwszy to unifikacja manewrów. Nie ma dwóch metodyk nauczania żeglowania – jedne czynności można zwyczajnie wykonywać lepiej, a inne gorzej. Na naszym szkoleniu udowodnimy tę tezę, na każde pytanie „dlaczego?”, dając  precyzyjną odpowiedź.  Klemens Grzegorski, jeden z KWŻ-ów naszych szkoleń mawiał zawsze: Dobry bowiem instruktor to instruktor praktykujący, a dobry żeglarz to taki, który sam dla siebie jest w 80% instruktorem i potrafi odpowiedzieć na pytanie „dlaczego?”.

Etap pierwszy unifikacji zostanie zakończony doskonaleniem techniki manewrowania. Kandydaci na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ będą manewrować „na centymetry” w ciasnych miejscach.  Znaczną część kursu poświęcimy manewrom złożonym, jak dojście do boi czy dojście do pomostu na żaglach. Poznamy różne techniki podejmowania „człowieka za burtą”, m.in z użyciem dryfu. Dojście do pomostu na biegu wstecznym, manewr kapitana Wasilewskiego, dojście do boi  metodą „3/4 na 3/4„, czy manewr „o la boga!” przestaną być „manewrami zakazanymi„.

 

Etap drugi szkolenia to przekształcenie manewrów technicznych w manewry dydaktyczne. Będziemy uczyć Was, jak nauczać innych żeglowania. Zajmiemy się metodyką nauczania manewrów na wodzie, jak również technikami prowadzenia wykładu.

Sporo czasu poświęcimy zagadnieniom z  zakresu psychologii i dydaktyki. Podpowiemy jak sterować procesem nauczania u kursanta, jak zoptymalizować poziom motywacji, jak skutecznie tworzyć nawyki ruchowe.

 

Etap trzeci kursu, który będzie realizowany jednocześnie z etapem pierwszym i drugim, w godzinach porannych, kiedy percepcja kandydatów na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ winna być największa, jak również w każdy dzień bezwietrzny czy deszczowy – to część teoretyczna.

Oprócz standardowego programu szkolenia na stopień NŻ PZŻ, który realizujemy, w Navigare, skupimy się przede wszystkim na dwóch gałęziach wiedzy żeglarskiej. Są nimi teoria żeglowania i teoria manewrowania jachtem żaglowym.

 

                                                                                                                        Instruktor Wykładowca PZŻ, Mateusz Ćwikliński

 

 

Nazwa Termin Miejsce Cena
14/NŻ/2024 20 - 30.03.2024 Baza Navigare YC, Cholerzyn pod Krakowem, Zalew Kryspinowski 2500 zł Zapisz się
15/NŻ/2024 25.04 - 05.05.2024 Baza Navigare YC, Cholerzyn pod Krakowem, Zalew Kryspinowski 2500 zł Zapisz się
19/NŻ/2024 13.04 – 28.04.2024 (3 weekendy) +  stacjonarne zgrupowanie szkoleniowe:  01-05.05.2024 (5 dni)  Baza Navigare YC, Cholerzyn pod Krakowem, Zalew Kryspinowski 2500 zł Zapisz się
16/NŻ/2024 30.05 - 09.06.2024 Baza Navigare YC, Cholerzyn pod Krakowem, Zalew Kryspinowski 2500 zł Zapisz się
17/NŻ/2024 12-22.09.2024 Baza Navigare YC, Cholerzyn pod Krakowem, Zalew Kryspinowski 2500 zł Zapisz się
18/NŻ/2024 11 dni – kurs weekendowy: 05-27.10.2024, w tym stacjonarne zgrupowanie szkoleniowe: 01-03.11.2024 Baza Navigare YC, Cholerzyn pod Krakowem, Zalew Kryspinowski 2500 zł Zapisz się
13/NŻ/2024 22.08 - 01.09.2024 Zalew Soliński, Baza Krośnieńskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego 2500 zł Zapisz się
14/NŻ/2024
Termin: 20 - 30.03.2024
Miejsce: Baza Navigare YC, Cholerzyn pod Krakowem, Zalew Kryspinowski
Cena: 2500 zł
Zapisz się
15/NŻ/2024
Termin: 25.04 - 05.05.2024
Miejsce: Baza Navigare YC, Cholerzyn pod Krakowem, Zalew Kryspinowski
Cena: 2500 zł
Zapisz się
19/NŻ/2024
Termin: 13.04 – 28.04.2024 (3 weekendy) +  stacjonarne zgrupowanie szkoleniowe:  01-05.05.2024 (5 dni) 
Miejsce: Baza Navigare YC, Cholerzyn pod Krakowem, Zalew Kryspinowski
Cena: 2500 zł
Zapisz się
16/NŻ/2024
Termin: 30.05 - 09.06.2024
Miejsce: Baza Navigare YC, Cholerzyn pod Krakowem, Zalew Kryspinowski
Cena: 2500 zł
Zapisz się
17/NŻ/2024
Termin: 12-22.09.2024
Miejsce: Baza Navigare YC, Cholerzyn pod Krakowem, Zalew Kryspinowski
Cena: 2500 zł
Zapisz się
18/NŻ/2024
Termin: 11 dni – kurs weekendowy: 05-27.10.2024, w tym stacjonarne zgrupowanie szkoleniowe: 01-03.11.2024
Miejsce: Baza Navigare YC, Cholerzyn pod Krakowem, Zalew Kryspinowski
Cena: 2500 zł
Zapisz się
13/NŻ/2024
Termin: 22.08 - 01.09.2024
Miejsce: Zalew Soliński, Baza Krośnieńskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
Cena: 2500 zł
Zapisz się

Informacje dodatkowe

1Cena obejmuje
2Opłaty dodatkowe
3Do kształcenia na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ może być dopuszczona która: 1) ukończyła 18 lat, 2) posiada co najmniej średnie wykształcenie, 3) posiada stopień żeglarza jachtowego lub wyższy stopień żeglarski, 4) zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian dopuszczający z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku w zakresie odpowiadającym egzaminowi na patent żeglarza jachtowego, 5) posiada umiejętność pływania potwierdzoną odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym.
4Nauczyciel Żeglowania PZŻ jest uprawniony do: 1) praktycznego i teoretycznego nauczania żeglarstwa w ramach zorganizowanego szkolenia na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie, pod nadzorem KWŻ, 2) samodzielnego praktycznego i teoretycznego nauczania żeglarstwa w szkoleniach indywidualnych realizowanych w formie niezorganizowanej, 3) prowadzenia teoretycznych i praktycznych zajęć ogólno-żeglarskich

    Facebook
    YouTube