Nauczyciel Żeglowania PZŻ (dawniej Młodszy Instruktor Żeglarstwa PZŻ)

Każdy manewr ma być uzasadniony prawami fizyki i psychologii. Kto tego nie potrafi, nie powinien uczyć żeglowania.

 

Szkolenie na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ organizowane przez Tarnowski Okręgowy Związek Żeglarski odbywa się na przystani Navigare nad Zalewem Kryspinowskim koło Krakowa. Kursy na stopień NŻ PZŻ oraz IŻ PZŻ prowadzimy nieprzerwanie od 2013. roku, Zalew Kryspinowski stał się przez te lata prawdziwą kuźnią Instruktorów Żeglarstwa.

Instruktorzy: J.kpt.ż.w. IW PZŻ Klemens Grzegorski, Kpt.j. IW PZŻ  Mateusz Ćwikliński, IŻ PZŻ Kamil Nowak, IŻ PZŻ Marcin Wojtowicz

Program:  Szkolenie na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ rozpoczyna się egzaminem kwalifikacyjnym, którego zaliczenie jest warunkiem dopuszczenia do kursu. Egzamin kwalifikacyjny składa się z części praktycznej, obejmującej wybrane manewry na żaglach oraz części teoretycznej, sprawdzającej wiedzę z działów: teoria żeglowania oraz teoria manewrowania jachtem pod żaglami.

Przed szkoleniem, w momencie wpłacenia zadatku za kurs, kandydaci, drogą mailową, otrzymają materiały szkoleniowe, które pomogą rozpocząć przygotowania do szkolenia na stopień NŻ PZŻ.

 

Szkolenie na Nauczyciela Żeglowania PZŻ dzielę na 3 fazy:

Etap pierwszy to unifikacja manewrów. Nie ma dwóch metodyk nauczania żeglowania – jedne czynności można zwyczajnie wykonywać lepiej, a inne gorzej. Na naszym szkoleniu udowodnimy tę tezę, na każde pytanie „dlaczego?”, dając  precyzyjną odpowiedź.  Klemens Grzegorski, jeden z KWŻ-ów naszych szkoleń mawiał zawsze: Dobry bowiem instruktor to instruktor praktykujący, a dobry żeglarz to taki, który sam dla siebie jest w 80% instruktorem i potrafi odpowiedzieć na pytanie „dlaczego?”.

Etap pierwszy unifikacji zostanie zakończony doskonaleniem techniki manewrowania. Kandydaci na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ będą manewrować „na centymetry” w ciasnych miejscach.  Znaczną część kursu poświęcimy manewrom złożonym, jak dojście do boi czy dojście do pomostu na żaglach. Poznamy różne techniki podejmowania „człowieka za burtą”, m.in z użyciem dryfu. Dojście do pomostu na biegu wstecznym, manewr kapitana Wasilewskiego, dojście do boi  metodą „3/4 na 3/4„, czy manewr „o la boga!” przestaną być „manewrami zakazanymi„.

 

Etap drugi szkolenia to przekształcenie manewrów technicznych w manewry dydaktyczne. Będziemy uczyć Was, jak nauczać innych żeglowania. Zajmiemy się metodyką nauczania manewrów na wodzie, jak również technikami prowadzenia wykładu.

Sporo czasu poświęcimy zagadnieniom z  zakresu psychologii i dydaktyki. Podpowiemy jak sterować procesem nauczania u kursanta, jak zoptymalizować poziom motywacji, jak skutecznie tworzyć nawyki ruchowe.

 

Etap trzeci kursu, który będzie realizowany jednocześnie z etapem pierwszym i drugim, w godzinach porannych, kiedy percepcja kandydatów na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ winna być największa, jak również w każdy dzień bezwietrzny czy deszczowy – to część teoretyczna.

Oprócz standardowego programu szkolenia na stopień NŻ PZŻ, który realizujemy, w Navigare, skupimy się przede wszystkim na dwóch gałęziach wiedzy żeglarskiej. Są nimi teoria żeglowania i teoria manewrowania jachtem żaglowym.

 

                                                                                                                        Instruktor Wykładowca PZŻ, Mateusz Ćwikliński

 

 

Nazwa Termin Miejsce Cena
30/NŻ/2023 24.08- 03.09.2023. Egzamin 03.09.2023 Zalew Soliński, Baza Krośnieńskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego 2200 zł Zapisz się
10/NŻ/2023 14.09- 23.09.2023 . Egzamin 24.09.2023 Baza Navigare YC, Cholerzyn pod Krakowem, Zalew Kryspinowski 2200 zł Zapisz się
32/NŻ/2023 11 dni – kurs weekendowy: 07-29.10.2023 (4 weekendy), w tym stacjonarne zgrupowanie szkoleniowe: 02-05.11.2023 (3 dni + egzamin 05.11.2023) Baza Navigare YC, Cholerzyn pod Krakowem, Zalew Kryspinowski 2200 zł Zapisz się
30/NŻ/2023
Termin: 24.08- 03.09.2023. Egzamin 03.09.2023
Miejsce: Zalew Soliński, Baza Krośnieńskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
Cena: 2200 zł
Zapisz się
10/NŻ/2023
Termin: 14.09- 23.09.2023 . Egzamin 24.09.2023
Miejsce: Baza Navigare YC, Cholerzyn pod Krakowem, Zalew Kryspinowski
Cena: 2200 zł
Zapisz się
32/NŻ/2023
Termin: 11 dni – kurs weekendowy: 07-29.10.2023 (4 weekendy), w tym stacjonarne zgrupowanie szkoleniowe: 02-05.11.2023 (3 dni + egzamin 05.11.2023)
Miejsce: Baza Navigare YC, Cholerzyn pod Krakowem, Zalew Kryspinowski
Cena: 2200 zł
Zapisz się

Informacje dodatkowe

1Cena obejmuje
2Opłaty dodatkowe
3Do kształcenia na stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ może być dopuszczona która: 1) ukończyła 18 lat, 2) posiada co najmniej średnie wykształcenie, 3) posiada stopień żeglarza jachtowego lub wyższy stopień żeglarski, 4) zdała z wynikiem pozytywnym sprawdzian dopuszczający z wiedzy teoretycznej i umiejętności manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku w zakresie odpowiadającym egzaminowi na patent żeglarza jachtowego, 5) posiada umiejętność pływania potwierdzoną odpowiednim dokumentem albo oświadczeniem własnym.
4Nauczyciel Żeglowania PZŻ jest uprawniony do: 1) praktycznego i teoretycznego nauczania żeglarstwa w ramach zorganizowanego szkolenia na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie, pod nadzorem KWŻ, 2) samodzielnego praktycznego i teoretycznego nauczania żeglarstwa w szkoleniach indywidualnych realizowanych w formie niezorganizowanej, 3) prowadzenia teoretycznych i praktycznych zajęć ogólno-żeglarskich

    Facebook
    YouTube