Instruktor Żeglarstwa PZŻ

Instruktor Żeglarstwa PZŻ

2 700 zł

Czas trwania

10 dni

Grupa

3-5 osób

Język

polski, angielski

Szkolenie na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ organizowane jest na przystani Navigare nad Zalewem Kryspinowskim koło Krakowa. Organizatorem formalnym szkoleń jest Śląski Związek Żeglarski.  Kursy na stopień MIŻ PZŻ, NŻ PZŻ oraz IŻ PZŻ prowadzimy nieprzerwanie od 2013. roku, Zalew Kryspinowski stał się przez te lata prawdziwą kuźnią Instruktorów Żeglarstwa.

Uczenie innych żeglarstwa może stać się najsilniejszym bodźcem dla własnego żeglarskiego rozwoju, ale pod warunkiem, że robi się to z należytą starannością i zaangażowaniem, czyli – jednym słowem uczciwie.

Szkolenie na stopień „pełnego” Instruktora Żeglarstwa PZŻ  to jeden z najbardziej wymagających, ale też rozwijających kursów pod warunkiem, że  staż zdobyty uprzednio, realizowany był pod opieką dobrych Kierowników Wyszkolenia Żeglarskiego.

Szkolenie na stopień Instruktora Żeglowania PZŻ to systematyzacja zdobytej dotychczas wiedzy:

 • Teoria żeglowania na najwyższym poziomie wtajemniczenia.
 • Wdrożenie nieznanych dotąd elementów pola manewrowego.
 • Zaawansowane zagadnienia taktyki żeglugi.

Na szkoleniu zajmujemy się zagadnieniami unifikacji kadry, zasadami przeprowadzania odpraw instruktorskich, hospitacją zajęć przez KWŻ-ta.

Dużą część szkolenia poświęcamy interpretacji przepisów związanych z różnymi formami organizacji szkoleń i obozów żeglarskich.

Zajmujemy się tematyką odpowiedzialności prawnej instruktora i organizatora szkolenia żeglarskiego. Tworzymy harmonogram kursu żeglarskiego w zależności od jego formuły organizacyjnej. Analizujemy regulaminy zgrupowań, wacht służbowych, obozów stacjonarnych i wędrownych.

Ważna część szkolenia to zagadnienia z dyscyplin psychologii i dydaktyki.

Każdy żeglarz prowadzący jacht, a już zwłaszcza każdy Instruktor Żeglarstwa powinien być dla swojej załogi / wachty dobrym psychologiem. Oznacza to nie tylko umiejętność dowodzenia i przekazywania wiedzy, ale również pewną elastyczność w dostosowaniu form przekazu do osób, z którymi pracujemy.

Dobry Instruktor jest dobrym obserwatorem. Potrafi ocenić postęp techniki manewrowania kursanta, ale potrafi też zaobserwować, jakie formy przekazu będą w procesie nauczania danej osoby najlepsze. Zajmiemy się ciekawymi zagadnieniami z zakresu psychologii sportu. Na warsztat weźmiemy prawa Yerkesa-Dodsona, krzywą uwagi, cykl Kolba.

Terminy kursów i formularze zapisów

NazwaTerminCena
04/IŻ/2024 12-21.04.2024 2700 złZapisz się ➢
05/IŻ/202404-13.10.20242700 złZapisz się ➢

Informacje dodatkowe

Wymagania

Do kształcenia na stopień Instruktora Żeglarstwa PZŻ może być dopuszczona osoba, która:

 • ukończyła 21 lat,
 • posiada stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ lub od co najmniej roku posiada stopień Nauczyciela Żeglowania PZŻ,
 • posiada stopień co najmniej jachtowego sternika morskiego,
 • posiada stopień co najmniej sternika motorowodnego,
 • posiada udokumentowany staż instruktorski w postaci co najmniej trzech pozytywnych opinii z pracy w charakterze kadry w szkoleniu na stopnie żeglarskie (w tym co najmniej jeden na kursie trwającym minimum 6 kolejnych dni) wystawione przez KWŻ, w łącznym wymiarze minimum 30 dni szkoleniowych; do stażu zalicza się opinie z kursów zgłoszonych do OZŻ (zgodnie z obowiązującymi w danych latach przepisami).
Uprawnienia Instruktor Żeglarstwa PZŻ

Instruktor Żeglarstwa PZŻ jest uprawniony do:

 • organizowania i prowadzenia szkolenia praktycznego i teoretycznego na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie,
 • pełnienia funkcji KWŻ lub instruktora na kursach na stopnie żeglarskie do posiadanego stopnia włącznie,
 • potwierdzania odbycia szkolenia na stopień żeglarski oraz wystawiania opinii osobom prowadzącym szkolenie żeglarskie,
 • pełnienia funkcji KWŻ lub instruktora w formach kształcenia określonych niniejszym Systemem na stopień NŻ PZŻ i funkcji instruktora w formach kształcenia określonych niniejszym Systemem na stopień IŻ PZŻ,
 • pełnienia funkcji Członka lub Sekretarza KE na stopnie NŻ PZŻ i IŻ PZŻ.
Opłaty dodatkowe
 • Wyżywienie we własnym zakresie. Obiady zamawiane na przystań żeglarską.
 • Możliwość noclegu w pobliskim hostelu w Kryspinowie.
 • Opłata za egzamin: 430 zł.
 • Opłata za wydanie patentu: 50 zł.

Instruktor Żeglarstwa PZŻ – Zapisz się


Instruktorzy

Klemens Grzegorski

Klemens Grzegorski

Instruktor Wykładowca PZŻ, Instruktor Żeglarstwa PZŻ, Jachtowy kapitan żeglugi wielkiej

Mateusz Ćwikliński

Mateusz Ćwikliński

Instruktor Żeglarstwa PZŻ, Instruktor Wykładowca PZŻ, kapitan jachtowy, Instruktor motorowodny PZMWiNW, RYA Yachmaster Offshore

Kamil Nowak

Kamil Nowak

Kapitan jachtowy, Instruktor Żeglarstwa PZŻ, RYA Yachtmaster Offshore

* Instruktor żeglarstwa PZŻ

Instruktor żeglarstwa PZŻ to osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia nadane przez Polski Związek Żeglarski (PZŻ), który jest głównym organem zarządzającym żeglarstwem w Polsce. Aby uzyskać tytuł Instruktora Żeglarstwa PZŻ, osoba musi przejść specjalistyczne szkolenie oraz zdać egzaminy potwierdzające jej wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć z żeglarstwa.

Osoba posiadająca tytuł Instruktora Żeglarstwa PZŻ jest uprawniona do nauczania i szkolenia osób w różnych aspektach żeglarstwa, w tym prowadzenia jachtów, bezpieczeństwa na morzu, nawigacji, technik żeglarskich itp. Instruktorzy żeglarstwa PZŻ mogą pracować w szkołach żeglarskich, ośrodkach szkoleniowych, klubach żeglarskich oraz prowadzić kursy i szkolenia dla osób chcących zdobyć umiejętności żeglarskie.

Masz pytania?

Nie wahaj się skontaktować z naszymi ekspertami

Facebook
Facebook
YouTube
Instagram